2016-07-04 16:22

2016-07-04 16:22

Skärpt tillsyn vid vägarbeten

DALSLAND

Efter att ha fått flera klagomål från vägarbetarna på E45, söder om Åmål, har polisen valt att skärpa trafikövervakningen av de aktuella vägavsnitten.

De förbipasserande bilarnas fortkörning har nämligen lett till att vägarbetare vid ett flertal tillfällen har varit nära att skadas.

Polisen har låg tolerans för hastighetsöverträdelser vid vägarbeten och brottet får ofta följder som höga böter och körkortsomhändertagande.

De förbipasserande bilarnas fortkörning har nämligen lett till att vägarbetare vid ett flertal tillfällen har varit nära att skadas.

Polisen har låg tolerans för hastighetsöverträdelser vid vägarbeten och brottet får ofta följder som höga böter och körkortsomhändertagande.