2016-06-28 12:01

2016-06-29 07:05

Västra Götaland satsar ekologiskt

LANTBRUK

Det är brist på ekologiska livsmedel och nu görs i Västra Götaland en satsning för att öka tillgången på ekologiskt spannmål och nötkött.

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Jordbruksverket, Ekologiska Lantbrukarna, LRF Väst och Rådgivarna Sjuhärad har inlett ett treårigt projektsamarbete tillsammans med Västra Götalandsregionen, som är huvudfinansiär.

– Tre av fyra livsmedelsföretag upplever brist på ekologiska råvaror. Det beror på att ekoproduktionen inte ökar i samma omfattning som efterfrågan. Genom att satsa på insatser för ökad lönsamhet i den ekologiska produktionen vill vi stimulera till en ökad ekoproduktion i regionen, säger Jan Hill på länsstyrelsen i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Till att börja med kommer det att ske olika inventeringar och en kartläggning av efterfrågan.

Ett problem är till exempel att det finns kalvar som föds inom ekologisk produktion, men sedan föds upp och slaktas på vanligt sätt. Om de kalvarna även skulle födas upp efter de ekologiska kraven, så skulle det öka tillgången på ekologiskt kött.

Andra saker som är tänkta att ingå i satsningen är producentringar och kalkylmaterial för att öka lönsamheten för lantbrukarna. Om producenterna går samman i grupper kan de dels få bättre priser, dels få tillgång till nya marknader, till exempel genom att sälja direkt till hotell och restauranger.

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Jordbruksverket, Ekologiska Lantbrukarna, LRF Väst och Rådgivarna Sjuhärad har inlett ett treårigt projektsamarbete tillsammans med Västra Götalandsregionen, som är huvudfinansiär.

– Tre av fyra livsmedelsföretag upplever brist på ekologiska råvaror. Det beror på att ekoproduktionen inte ökar i samma omfattning som efterfrågan. Genom att satsa på insatser för ökad lönsamhet i den ekologiska produktionen vill vi stimulera till en ökad ekoproduktion i regionen, säger Jan Hill på länsstyrelsen i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Till att börja med kommer det att ske olika inventeringar och en kartläggning av efterfrågan.

Ett problem är till exempel att det finns kalvar som föds inom ekologisk produktion, men sedan föds upp och slaktas på vanligt sätt. Om de kalvarna även skulle födas upp efter de ekologiska kraven, så skulle det öka tillgången på ekologiskt kött.

Andra saker som är tänkta att ingå i satsningen är producentringar och kalkylmaterial för att öka lönsamheten för lantbrukarna. Om producenterna går samman i grupper kan de dels få bättre priser, dels få tillgång till nya marknader, till exempel genom att sälja direkt till hotell och restauranger.