2016-06-27 19:39

2016-06-27 19:39

Musikskolan blir gratis

ÅMÅL: Ingen avgift för första instrumentet

Den kommunala musikskolan blir från och med nästa år avgiftsfri för alla barn och ungdomar. För dem som vill spela fler än ett instrument och för vuxna kommer avgifterna att finnas kvar.

För barn och ungdomar kommer en instrumentkurs att vara gratis, inklusive instrumenthyra första året. Även ensemblespel, rockband, kör, blåslek, musikproduktion och gehör och musikteori blir avgiftsfritt. De som vill spela fler instrument får betala 400 kronor och vuxna får betala 600 kronor.

Att avgifterna stryks i musikskolan är en av de satsningar som görs i den kommunala budgeten inför 2017. Den ingick i S, MP och V:s budgetförslag, men inget av de andra partierna motsatte sig satsningen.

De slopade avgifterna är en del i det arbete som pågår för att bredda rekryteringen till musikskolan, och få fler barn att börja spela.

– Det breddar kulturen oerhört. Det ger en tillgång till musiken för alla och det är precis det vi längtar efter, säger Sara Vogel Rödin (MP), vice ordförande i kulturutskottet.

Hon säger att Åmåls kommun håller på att ta fler steg för att bredda kulturutbudet, vilket hon tycker känns positivt.

– Jag vet att kulturenheten jobbar hårt med att en scen som kommunen äger ska bli en del av ett program med en öppen scen som är tillgänglig för alla ideella föreningar att använda.

Hennes inlägg i kommunfullmäktige kom som ett svar efter att Allianspartierna i budgetdebatten efterlyst en breddning av kulturen och Sara Vogel Rödin ville veta vad oppositionen åsyftade.

Anne Sörqvist (C) preciserade det då till att det framför allt handlade om den så kallade kulturmiljonen, det särskilda stöd kommunen ger bluesfesten, Not Quite och Bokdagarna. De pengarna skulle Alliansen vilja använda bredare och satsa på andra saker.

En debatt uppstod också i kommunfullmäktige kring musikskolans instrumenthyra. Som det är i dag, varierar hyran beroende vilket instrument det handlar om, eftersom olika instrument kostar olika mycket i inköp och innehåll. Orättvist, tycker Thomas Olson, och fick bland andra Ulla Berne (M) och Anne Sörqvist (C) med sig.

– Alla instrument är nödvändiga i en orkester, argumenterade han för att instrumenthyran skulle jämnas ut till en enhetlig avgift.

Beslutet blev att förvaltningen får i uppgift att till i november utreda möjligheterna till enhetstaxa för intrumenthyran.

För barn och ungdomar kommer en instrumentkurs att vara gratis, inklusive instrumenthyra första året. Även ensemblespel, rockband, kör, blåslek, musikproduktion och gehör och musikteori blir avgiftsfritt. De som vill spela fler instrument får betala 400 kronor och vuxna får betala 600 kronor.

Att avgifterna stryks i musikskolan är en av de satsningar som görs i den kommunala budgeten inför 2017. Den ingick i S, MP och V:s budgetförslag, men inget av de andra partierna motsatte sig satsningen.

De slopade avgifterna är en del i det arbete som pågår för att bredda rekryteringen till musikskolan, och få fler barn att börja spela.

– Det breddar kulturen oerhört. Det ger en tillgång till musiken för alla och det är precis det vi längtar efter, säger Sara Vogel Rödin (MP), vice ordförande i kulturutskottet.

Hon säger att Åmåls kommun håller på att ta fler steg för att bredda kulturutbudet, vilket hon tycker känns positivt.

– Jag vet att kulturenheten jobbar hårt med att en scen som kommunen äger ska bli en del av ett program med en öppen scen som är tillgänglig för alla ideella föreningar att använda.

Hennes inlägg i kommunfullmäktige kom som ett svar efter att Allianspartierna i budgetdebatten efterlyst en breddning av kulturen och Sara Vogel Rödin ville veta vad oppositionen åsyftade.

Anne Sörqvist (C) preciserade det då till att det framför allt handlade om den så kallade kulturmiljonen, det särskilda stöd kommunen ger bluesfesten, Not Quite och Bokdagarna. De pengarna skulle Alliansen vilja använda bredare och satsa på andra saker.

En debatt uppstod också i kommunfullmäktige kring musikskolans instrumenthyra. Som det är i dag, varierar hyran beroende vilket instrument det handlar om, eftersom olika instrument kostar olika mycket i inköp och innehåll. Orättvist, tycker Thomas Olson, och fick bland andra Ulla Berne (M) och Anne Sörqvist (C) med sig.

– Alla instrument är nödvändiga i en orkester, argumenterade han för att instrumenthyran skulle jämnas ut till en enhetlig avgift.

Beslutet blev att förvaltningen får i uppgift att till i november utreda möjligheterna till enhetstaxa för intrumenthyran.