2016-06-17 20:17

2016-06-17 20:17

Extra polisstation i Åmåls centrum

ÅMÅL: Åmålsbor och besökare fick frågan om de känner sig trygga

Åmåls centrum fick under några timmar på fredagen en extra polisstation.

Det mobila poliskontoret var på besök på torget under en trygghetsdag. Polisen Lars-Åke Ringström var en av flera som frågade Åmålsbor och besökare om de känner sig trygga.

Den lokala polisen och Åmåls kommun kommer framöver att arbeta närmare tillsammans i trygghetsfrågor. Trygghet är en av huvudpunkterna i ett norsk-svenskt interregprojekt om centrumutveckling som Åmåls kommun deltar. Polisen arbetar samtidigt med att tillsammans med kommunerna utvidga de befintliga samarbetsavtalen, göra dem tydligare och framöver utforma särskilda medborgarlöften tillsammans.

– Vi vill samverka mer och ha ett gemensamt strategiskt arbete, säger Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare i Åmåls kommun.

Förbipasserande

Som en inledning på ett arbete som ska intensifieras i höst fanns på fredagen polisens mobila kontor på plats på torget i Åmål. Två poliser genomförde tillsammans med Åmåls kommuns centrumutvecklare en enkät bland Åmålsbor och besökare som passerade.

Kommunen och polisen gör flera enkäter görs parallellt, riktade mot olika befolkningsgrupper, och tanken är att svaren så småningom ska ge underlag till en prioriteringslista.

Frågorna som ställdes på fredagen handlade dels om personerna känner sig trygga eller inte och vad som är orsaken till det, dels om vad polisen borde göra mer eller mindre av.

– Det är jätteviktigt för oss att få veta vad folk tycker och hur de upplever omgivningen, säger polisen Lars-Åke Ringström. Mycket känner vi till sedan förut, men det kommer alltid till lite nya grejer.

Saker som kommer igen

Han säger att det finns några synpunkter som särskilt ofta kommer igen. Uppenbart är att många vill ha fler synliga poliser, gärna fotpatrullerande, och att många vill ha fler trafikkontroller: nykterhetskontroller, körkortskontroller, cyklister på trottoaren och så vidare.

– Det är förståeligt. Egentligen litar vi väldigt mycket på de andra förarna varje gång vi ger oss ut i trafiken, säger Lars-Åke Ringström.

Ett annat vanligt önskemål är att polisen oftare kommer även när det inte har hänt något, som på skolbesök eller i kroglivet.

– Det sa ungdomarna jag pratade med nyss, säger Ulrika Abrahamsson. De skulle vilja se polisen ute bland dem och prata. Inte jämnt, men ibland.

En ny, större trygghetsdag är planerad i höst.

Den lokala polisen och Åmåls kommun kommer framöver att arbeta närmare tillsammans i trygghetsfrågor. Trygghet är en av huvudpunkterna i ett norsk-svenskt interregprojekt om centrumutveckling som Åmåls kommun deltar. Polisen arbetar samtidigt med att tillsammans med kommunerna utvidga de befintliga samarbetsavtalen, göra dem tydligare och framöver utforma särskilda medborgarlöften tillsammans.

– Vi vill samverka mer och ha ett gemensamt strategiskt arbete, säger Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare i Åmåls kommun.

Förbipasserande

Som en inledning på ett arbete som ska intensifieras i höst fanns på fredagen polisens mobila kontor på plats på torget i Åmål. Två poliser genomförde tillsammans med Åmåls kommuns centrumutvecklare en enkät bland Åmålsbor och besökare som passerade.

Kommunen och polisen gör flera enkäter görs parallellt, riktade mot olika befolkningsgrupper, och tanken är att svaren så småningom ska ge underlag till en prioriteringslista.

Frågorna som ställdes på fredagen handlade dels om personerna känner sig trygga eller inte och vad som är orsaken till det, dels om vad polisen borde göra mer eller mindre av.

– Det är jätteviktigt för oss att få veta vad folk tycker och hur de upplever omgivningen, säger polisen Lars-Åke Ringström. Mycket känner vi till sedan förut, men det kommer alltid till lite nya grejer.

Saker som kommer igen

Han säger att det finns några synpunkter som särskilt ofta kommer igen. Uppenbart är att många vill ha fler synliga poliser, gärna fotpatrullerande, och att många vill ha fler trafikkontroller: nykterhetskontroller, körkortskontroller, cyklister på trottoaren och så vidare.

– Det är förståeligt. Egentligen litar vi väldigt mycket på de andra förarna varje gång vi ger oss ut i trafiken, säger Lars-Åke Ringström.

Ett annat vanligt önskemål är att polisen oftare kommer även när det inte har hänt något, som på skolbesök eller i kroglivet.

– Det sa ungdomarna jag pratade med nyss, säger Ulrika Abrahamsson. De skulle vilja se polisen ute bland dem och prata. Inte jämnt, men ibland.

En ny, större trygghetsdag är planerad i höst.