2016-06-05 09:14

2016-06-05 09:14

Barn och vuxna lekte ihop

EDSLESKOG: Nya Edslanparken invigdes med dragkamp och musik

Lekplatsen på Gullvivevägen i samhället i Edsleskog var så igenväxt att det fanns Edsleskogsbor som inte ens visste att den fanns.
Men nu har den gjorts i ordning och dessutom utökats till att bli en aktivitets- och mötesplats för alla åldrar.
I veckan var det stor invigning av nya Edslanparken, med såväl dragkamp som barnsång.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) klippte invigningsbandet bland björkarna tillsammans med Edsleskogsbarnen Rasmus Persson och Linn Godtman. Sedan var såväl kommunalrådet som teknik- och fritidsnämndens ordförande Mikael Norén (S) och fritidschefen Inge Larsson med och tävlade och lekte med de många ortsborna som samlats på den nya aktivitetsplatsen som fått namnet Edslanparken.

Träd i målet

Förutom att Edsleskog har fått en ny lekplats med nya lekredskap, har hela området röjts och där går att samlas för att exempelvis grilla och spela boule. Det ska vara en mötesplats för alla åldrar.

Innan var det så igenväxt att det till och med växte ett stort träd i fotbollsmålet.

– De som hade barn som hade letat sig fram visste det, men många visste inte att här fanns en lekplats överhuvudtaget, säger Inger Fogelberg, ordförande i Edsleskogs byalag, som är mycket nöjd en dag som denna.

Upprinnelsen var att byalaget gjorde en inventering bland Edsleskogsborna om vilka önskemål det fanns för ortens utveckling. Den eftersatta lekparken var då en av de saker som togs upp och byalaget tog kontakt med kommunen i frågan våren 2014.

Därefter har byalagets styrelse och andra engagerade ortsbor diskuterat platsen och dess utformning med kommunen vid flera möten. Bland annat kom folkhälsosamordnaren med in i bilden och det bestämdes att lekplatsen skulle bli en plats som främjar aktivitet och rörelse för fler än barnen.

Under invigningskvällen i onsdags sjöng och spelade barn från Edsleskogs förskola och skola sommarvisor, som en föraning av skolavslutningen. Även Trazan och Banarnes klassiker ”Ingen har sett Fantomen utan kläder” ingick i repertoaren.

Bjöd på korv

Den nya grillen var tänd och byalaget bjöd de församlade på korv. Ulf Godtman instruerade även i hur man spelar boule.

Edslanparken är ännu inte riktigt färdigbyggd. Det återstår några saker, bland annat ska det upp en portal som visar vägen, men parken har redan tagits i bruk.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) klippte invigningsbandet bland björkarna tillsammans med Edsleskogsbarnen Rasmus Persson och Linn Godtman. Sedan var såväl kommunalrådet som teknik- och fritidsnämndens ordförande Mikael Norén (S) och fritidschefen Inge Larsson med och tävlade och lekte med de många ortsborna som samlats på den nya aktivitetsplatsen som fått namnet Edslanparken.

Träd i målet

Förutom att Edsleskog har fått en ny lekplats med nya lekredskap, har hela området röjts och där går att samlas för att exempelvis grilla och spela boule. Det ska vara en mötesplats för alla åldrar.

Innan var det så igenväxt att det till och med växte ett stort träd i fotbollsmålet.

– De som hade barn som hade letat sig fram visste det, men många visste inte att här fanns en lekplats överhuvudtaget, säger Inger Fogelberg, ordförande i Edsleskogs byalag, som är mycket nöjd en dag som denna.

Upprinnelsen var att byalaget gjorde en inventering bland Edsleskogsborna om vilka önskemål det fanns för ortens utveckling. Den eftersatta lekparken var då en av de saker som togs upp och byalaget tog kontakt med kommunen i frågan våren 2014.

Därefter har byalagets styrelse och andra engagerade ortsbor diskuterat platsen och dess utformning med kommunen vid flera möten. Bland annat kom folkhälsosamordnaren med in i bilden och det bestämdes att lekplatsen skulle bli en plats som främjar aktivitet och rörelse för fler än barnen.

Under invigningskvällen i onsdags sjöng och spelade barn från Edsleskogs förskola och skola sommarvisor, som en föraning av skolavslutningen. Även Trazan och Banarnes klassiker ”Ingen har sett Fantomen utan kläder” ingick i repertoaren.

Bjöd på korv

Den nya grillen var tänd och byalaget bjöd de församlade på korv. Ulf Godtman instruerade även i hur man spelar boule.

Edslanparken är ännu inte riktigt färdigbyggd. Det återstår några saker, bland annat ska det upp en portal som visar vägen, men parken har redan tagits i bruk.