2015-12-17 11:32

2015-12-17 11:32

Körde utan körkort

ÅMÅL

En bilförare, som saknade körkort, stoppades på onsdag eftermiddag av polisen på Strömstadsvägen i Åmål.

Polisen hade satt upp en trafikkontroll och den körkortslöse personen hamnade i kontrollen. Bilföraren har nu efterräkningar att vänta då färden betraktas som grov olovlig körning.

Polisen hade satt upp en trafikkontroll och den körkortslöse personen hamnade i kontrollen. Bilföraren har nu efterräkningar att vänta då färden betraktas som grov olovlig körning.