2015-11-30 15:28

2015-11-30 15:28

Tal på gågatan för Palestina

ÅMÅL: FN:s dag för solidaritet med det palestinska folket

Med såväl flaggor och tal som sång och dans uppmärksammades i Åmål i söndags FN:s internationella dag för solidaritet med det palestinska folket.

Föreningen Amal-Palestina kom tågande över torget mot Vänsterpartiets tält på gågatan. Där hölls sedan en manifestation för att uppmärksamma Palestina och det palestinska folket.

Drivit frågan

En av talarna var riksdagsledamoten Håkan Svenneling, Vänsterpartiets representant i Nordiska rådet, en av dem som drivit Palestinafrågan så att rådet beslutat att aktivt verka för en tvåstatslösning. Svenneling talade sig varm för fredliga lösningar och drog paralleller till unionsupplösningen mellan Norge och Sverige.

Från föreningen Amal-Palestina talade Jinen Zitawi på svenska och Osama Tamim på arabiska. Det blev också sång och dans.

Föreningen Amal-Palestina kom tågande över torget mot Vänsterpartiets tält på gågatan. Där hölls sedan en manifestation för att uppmärksamma Palestina och det palestinska folket.

Drivit frågan

En av talarna var riksdagsledamoten Håkan Svenneling, Vänsterpartiets representant i Nordiska rådet, en av dem som drivit Palestinafrågan så att rådet beslutat att aktivt verka för en tvåstatslösning. Svenneling talade sig varm för fredliga lösningar och drog paralleller till unionsupplösningen mellan Norge och Sverige.

Från föreningen Amal-Palestina talade Jinen Zitawi på svenska och Osama Tamim på arabiska. Det blev också sång och dans.