2015-11-27 22:34

2015-11-27 22:37

Inga vanliga skåningar i Sjöbo

ÅMÅL: Polacker koloniserade

Sven-Olle Olsson och kompani i Sjöbo visar sig härstamma från Polen.

Området kring den lilla Ellestadssjön i Skåne var länge ödemark. Fast under vikingatiden hände något, visar utgrävningar. Platsen hade befolkats av jordbrukare och boskapsskötare.

Men keramikrester och annat visade på att det inte var vanliga skåningar som flyttat dit.

Fynden överensstämde snarare med fynd från andra sidan Östersjön. Det var immigranter från norra Polen som koloniserat platsen och blivit kvar där i generationer.

Det handlar om Sjöbo kommun.

– Sven-Olle Olsson och många i Sjöbo skulle nog hellre sett att deras förfäder var vikingar än polacker, trodde Dick Harrison.

Sune Tholin

Området kring den lilla Ellestadssjön i Skåne var länge ödemark. Fast under vikingatiden hände något, visar utgrävningar. Platsen hade befolkats av jordbrukare och boskapsskötare.

Men keramikrester och annat visade på att det inte var vanliga skåningar som flyttat dit.

Fynden överensstämde snarare med fynd från andra sidan Östersjön. Det var immigranter från norra Polen som koloniserat platsen och blivit kvar där i generationer.

Det handlar om Sjöbo kommun.

– Sven-Olle Olsson och många i Sjöbo skulle nog hellre sett att deras förfäder var vikingar än polacker, trodde Dick Harrison.

Sune Tholin