2015-11-27 22:34

2015-11-27 22:34

Då kom de första till Dalsland

ÅMÅL: Jakt på tundran

När befolkades Dalsland? En av kvällens åhörare ställde frågan till Dick Harrison.

– Det diskuteras ofta om Sverige befolkades söder eller väster från, sa Harrison.

De första dalslänningarna var säkert jägare som på äldre stenåldern kom hit från Bohuslän. När inlandsisen hade dragit sig tillbaka, bedrevs jakt på dalsländska tundran.

– Till en början var det nog jägare som kom på tillfälligt besök men som återvände till Bohuslän.

Dalsland befolkades sent. Först på senmedeltiden ökade folkmängden.

– Men Dalslands stora folkökning skedde när industralismen gjort sitt intåg i landskapet.

Harrison påminde också om att Dalsland är det landskap i hela Nordeuropa som i förhållande till sin folkmängd hade största utvandringen till Nordamerika under 1800- och 1900-talet.

Sune Tholin

De första dalslänningarna var säkert jägare som på äldre stenåldern kom hit från Bohuslän. När inlandsisen hade dragit sig tillbaka, bedrevs jakt på dalsländska tundran.

– Till en början var det nog jägare som kom på tillfälligt besök men som återvände till Bohuslän.

Dalsland befolkades sent. Först på senmedeltiden ökade folkmängden.

– Men Dalslands stora folkökning skedde när industralismen gjort sitt intåg i landskapet.

Harrison påminde också om att Dalsland är det landskap i hela Nordeuropa som i förhållande till sin folkmängd hade största utvandringen till Nordamerika under 1800- och 1900-talet.

Sune Tholin