2015-11-20 16:08

2015-11-20 16:09

Sandberg ställer förslagen mot varandra

ÅMÅL: Kritiserar kommunen om Plantaget

Åmåls kommun har redan sökt bygglov för ombyggnaden av Plantaget – innan de två medborgarförslag som finns, har behandlats.
– Maktfullkomlighet av högsta klass, säger Håkan Sandberg (FP) som nu arrangerar ett informationsmöte.

Åmåls kommuns tillväxtutskott beslutade i våras om en ombyggnad av Åmåls stadspark Plantaget och första delen av bygget har genomförts. Därefter stoppades arbetet upp, bland annat för att Åmål missat att söka tillstånd för att gräva på historisk mark.

Engelsk slottspark

I korthet går kommunens förslag ut på att göra Plantaget till en engelsk slottspark. Håkan Sandberg har föreslagit en park som skall knyta an till Åmåls historia, med en stor vägglös paviljong som ska markera platsen där den gamla rådstugan stod.

Lisbeth Vestlund (FP) har också lämnat in ett förslag. Medborgarförslagen har tagits emot av fullmäktige och har skickats vidare på beredning, i vederbörlig ordning. Men redan innan motförslagen är färdigbehandlade har teknik- och fritidsförvaltningen beviljats bygglov för sitt förslag.

– Jag tycker det är höjden av maktmissdbruk, säger Håkan Sandberg.

Som inte ger sig. 19 personer har skrivit under hans medborgarförslag. Nu har han bjudit in till ett öppet möte på tisdag i konsthallen, där deras förslag och kommunens ställs mot varandra.

– Jag kommer att göra en föredragning, säger Håkan Sandberg. Kommunfullmäktiges ledamöter är hjärtligt välkomna.

Kommer dina 19 följeslagare?

– Det hoppas jag. Jag hörd några som hade förhinder, men i stort sett så hoppas jag att alla kommer.

Åmåls kommuns tillväxtutskott beslutade i våras om en ombyggnad av Åmåls stadspark Plantaget och första delen av bygget har genomförts. Därefter stoppades arbetet upp, bland annat för att Åmål missat att söka tillstånd för att gräva på historisk mark.

Engelsk slottspark

I korthet går kommunens förslag ut på att göra Plantaget till en engelsk slottspark. Håkan Sandberg har föreslagit en park som skall knyta an till Åmåls historia, med en stor vägglös paviljong som ska markera platsen där den gamla rådstugan stod.

Lisbeth Vestlund (FP) har också lämnat in ett förslag. Medborgarförslagen har tagits emot av fullmäktige och har skickats vidare på beredning, i vederbörlig ordning. Men redan innan motförslagen är färdigbehandlade har teknik- och fritidsförvaltningen beviljats bygglov för sitt förslag.

– Jag tycker det är höjden av maktmissdbruk, säger Håkan Sandberg.

Som inte ger sig. 19 personer har skrivit under hans medborgarförslag. Nu har han bjudit in till ett öppet möte på tisdag i konsthallen, där deras förslag och kommunens ställs mot varandra.

– Jag kommer att göra en föredragning, säger Håkan Sandberg. Kommunfullmäktiges ledamöter är hjärtligt välkomna.

Kommer dina 19 följeslagare?

– Det hoppas jag. Jag hörd några som hade förhinder, men i stort sett så hoppas jag att alla kommer.