2015-11-04 16:16

2015-11-04 16:16

Flyttplan för bronsdam

ÅMÅL: Håkan Sandberg (FP) vill rädda vattenleken i Plantaget

Lokalpolitikern Håkan Sandberg (FP) fortsätter sin kamp för att belysa Åmåls historia i Plantaget. Nu föreslår han en alternativ placering för den rivningshotade fontänen.
– Det vore skamligt att ta bort vattenleken.

Som ett led i projektet Gamla staden har det tagits fram ett förslag på upprustning och ombyggnad av Plantaget. En av flera nuvarande delar som riskerar att försvinna är fontänen ”Vattenlek”.

– För mig är det lika viktigt att bevara fontänen som minnet av 1600- och 1700-talet. Historien är en ständigt pågående process, inte utklipp från speciella tidsepoker, säger Håkan Sandberg, och syftar på den detaljplan som godkänts av tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet.

Stenblock i stället

Större delen av ombyggnadsplanen tar avstamp i områdets 1700-talshistoria, bland annat med hjälp av en ny fontän i röd granit. Verket är tänkt att knyta an till stenbrytning i Berga och Åmåls läge vid Vänerns strand.

Vad som ska hända med den gamla fontänen från 1959 är däremot osagt, vilket oroar Håkan Sandberg.

– Det vore skamligt att ta bort vattenleken, säger han. Har hon fått dansa i 50 år, så kan hon få dansa i minst 50 år till.

För att motverka planerna har Håkan Sandberg och 18 andra presenterat ett alternativt medborgarförslag. I deras skiss upptas området vid fontänen i stället av en paviljong, som ska föra tankarna till det sedan länge rivna rådstugan.

– Förslaget är i beredning. Det antecknades vid förra kommunfullmäktigemötet och har nu gått vidare till kommunstyrelsen, säger Håkan Sandberg.

Lite närmare åkanten

Grundtanken har hela tiden varit densamma, men nu ingår även alternativa placeringar för fontänerna. Eftersom det röda granitlocket redan är beställt har det ritats in några steg bredvid ”Vattenlek”, som Sandberg och hans vänner vill flytta lite närmre Åmålsån. På så vis ges det även utrymme för en paviljong av något slag. Den omarbetade skissen ska ställas ut i ett skyltfönster på Gågatan.

Vad har ni fått för reaktioner hittills?

– Det har varit lite blandat, säger Håkan Sandberg. Många har hängt upp sig på detaljer som färgval på stolparna i paviljongen, men vi har hela tiden sagt att det bara är ett idéförslag.

Som ett led i projektet Gamla staden har det tagits fram ett förslag på upprustning och ombyggnad av Plantaget. En av flera nuvarande delar som riskerar att försvinna är fontänen ”Vattenlek”.

– För mig är det lika viktigt att bevara fontänen som minnet av 1600- och 1700-talet. Historien är en ständigt pågående process, inte utklipp från speciella tidsepoker, säger Håkan Sandberg, och syftar på den detaljplan som godkänts av tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet.

Stenblock i stället

Större delen av ombyggnadsplanen tar avstamp i områdets 1700-talshistoria, bland annat med hjälp av en ny fontän i röd granit. Verket är tänkt att knyta an till stenbrytning i Berga och Åmåls läge vid Vänerns strand.

Vad som ska hända med den gamla fontänen från 1959 är däremot osagt, vilket oroar Håkan Sandberg.

– Det vore skamligt att ta bort vattenleken, säger han. Har hon fått dansa i 50 år, så kan hon få dansa i minst 50 år till.

För att motverka planerna har Håkan Sandberg och 18 andra presenterat ett alternativt medborgarförslag. I deras skiss upptas området vid fontänen i stället av en paviljong, som ska föra tankarna till det sedan länge rivna rådstugan.

– Förslaget är i beredning. Det antecknades vid förra kommunfullmäktigemötet och har nu gått vidare till kommunstyrelsen, säger Håkan Sandberg.

Lite närmare åkanten

Grundtanken har hela tiden varit densamma, men nu ingår även alternativa placeringar för fontänerna. Eftersom det röda granitlocket redan är beställt har det ritats in några steg bredvid ”Vattenlek”, som Sandberg och hans vänner vill flytta lite närmre Åmålsån. På så vis ges det även utrymme för en paviljong av något slag. Den omarbetade skissen ska ställas ut i ett skyltfönster på Gågatan.

Vad har ni fått för reaktioner hittills?

– Det har varit lite blandat, säger Håkan Sandberg. Många har hängt upp sig på detaljer som färgval på stolparna i paviljongen, men vi har hela tiden sagt att det bara är ett idéförslag.