2015-11-04 10:40

2015-11-04 10:40

Dagordningen på internet räcker

ÅMÅL

Tomas Lindström (-) fick av kommunfullmäktige nej på sitt förslag om att dagordningen inför fullmäktiges möten skulle annonseras i Provinstidningen Dalsland.

Fullmäktige gick på kommunstyrelsens linje att det räcker att föredragningslistan finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Lindström var emellertid inte särskilt nedslagen, utan konstaterade att annonseringen inte längre behövs eftersom sammanträdena numera direktsänds på internet. Premiären för livesändningarna var just i onsdags.

Fullmäktige gick på kommunstyrelsens linje att det räcker att föredragningslistan finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Lindström var emellertid inte särskilt nedslagen, utan konstaterade att annonseringen inte längre behövs eftersom sammanträdena numera direktsänds på internet. Premiären för livesändningarna var just i onsdags.