2012-04-04 14:10

2015-01-06 21:43

Vad gäller om Xenonljus?

Fråga: I frågan om Xenonljus på helljuset svarar polisen inte tillåtet Men när jag mejlade frågan till transportstyrelsen var svaret Det är tillåtet att byta till zenon på helljuset , frågan är vad ska vi rätta oss efter? /Kjell Andersson

Svar: Tråkigt att du fått olika besked från Polisen och Transportstyrelsen. Det som styr denna fråga är Vägverkets föreskrift VVFS 2003:22, kapitel 21 och paragraf 23. Om din bil är tagen i bruk senare än 1 juli 2010 så hittar du det i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:2, bilaga 1 punkt 20.

Ulf Emilsson

Trafikpolisen

Svar: Tråkigt att du fått olika besked från Polisen och Transportstyrelsen. Det som styr denna fråga är Vägverkets föreskrift VVFS 2003:22, kapitel 21 och paragraf 23. Om din bil är tagen i bruk senare än 1 juli 2010 så hittar du det i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:2, bilaga 1 punkt 20.

Ulf Emilsson

Trafikpolisen